สินค้าของเรา

PAP ผลิตท่อเหล็กและจำหน่ายท่อเหล็ก ท่อเหล็ก p-gal เหล็กโครงสร้าง ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ มุ่งตอบสนองความต้องการการใช้งาน ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบ ด้วยการรับรองมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานระดับสากล

บริการของเรา

football live score today

การบริการ

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการพัฒนาระบบการก่อสร้างมิติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพ ความสวยงาม ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มคุณค่างานโครงสร้าง ให้กับลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

View All

Let's Check

รู้ทันราคาเหล็ก

 

ราคาเหล็กวันนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

1
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก JQA ประเทศญี่ปุ่น

Japan Quality Assurance Organization (JQA)

2
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Automatic fire sprinkler Pipe

FM Global สหรัฐอเมริกา

3
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe

Underwriters Laboratories Inc. สหรัฐอเมริกา

4
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากประเทศสิงคโปร์

TUV SUD PSB สิงคโปร์

5
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ (มอก.บังคับ)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6
football live score today

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารความรู้ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร

football live score today
football live score today
football live score today
Loading
ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยแจ้งความประสงค์ถอนความยินยอมของท่าน แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ [email protected] คลิกอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
x